Make your own free website on Tripod.com

Tajuk-tajuk Kajian

   Menu Utama    Struktur Organisasi  Aktiviti   Jurnal   Seminar    Buletin    Pautan Lain
 

TAHUN 2001

Bil.

Tajuk

1. Reading Habits of English Studies Optionists of Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Gan Say Eng,
2. Kesan Program Latihan Kecergasan Fizikal Terhadap Kecergasan Pelajar Kursus Diploma Perguruan Malaysia Minor Pendidikan Jasmani.  Lee Ley Hua
3. Persepsi Guru Pelatih KDPM Terhadap Perlaksanaan Program Pendidikan Luar. Maznah Hassan
4. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Chin Yoon Poh,Ab Rahman b Darus, Tan Teck Seng &Sanmuga Sundaram
5. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Prinsip Akaun Yang   Berkesan. Zubedah Hanam bte. Mohd. Thani, Rusmina bte. Ismail & Faizah bte. Ghazali
6. Tinjauan Tahap Kemahiran Guru-Guru Pelatih Kursus Diploma Perguruan Malaysia Dalam Menghasilkan  Aktiviti Atau Lembaran Kerja Bagi Program Pemulihan Atau Pengayaan. Fazidah bte Jonid, Haliza bte Hamzah & Lee  Lay Hwa

TAHUN 2000

Bil..

Tajuk


 1.
Satu Tinjauan Kesilapan Murid Dalam Penyelesaian Masalah Operasi Bahagi Di Dua Buah Sekolah.
 2. A Catastrophe Theory Approach to Stagewise Development
 3. Social Interaction In Implementation Of The Primary School Science Curriculum
  4. Keberkesanan Komponen Aktiviti Kokurikulum (AK) Dalam Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) Di Maktab Perguruan Sekitar Kuala Lumpur : Suatu Kajian Awal 

 

TAHUN  1999

Bil.

Tajuk

  1. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penyeliaan Guru Pembimbing Sekolah dan Pensyarah Maktab Semasa Praktikum : Satu Kajian Kes
  2. Penguasaan Komunikasi Lisan di kalangan Guru-guru Pelatih KPLD. Satu Tinjauan di Maktab Perguruan Teknik

 3.

Persepsi Guru-guru Ekonomi Rumah Tangga terhadap Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga di Sekolah Menengah Akademik
  4. Persepsi Staf Akademik Maktab Perguruan Teknik terhadap Pelaksanaan Penilaian Prestasi di bawah Skim Saraan Baru.