Make your own free website on Tripod.com

STRUKTUR ORGANISASI
 
 

 PENGETUA
En. Lim Teik Siang
 

TIMBALAN PENGETUA
Tn. Hjh Saadiah Binti Baharuddin
 

KETUA UNIT
Tn. Hj. Abd Razak bin Ibrahim
 

Pensyarah
En. Mohd. Fakir B. Omar Din

Dr. Yee Sye Foong

Ahli Jawatan Kuasa (Wakil Jabatan)

Pengerusi : Pengetua

Setiausaha : Tn. Hj. Abd Razak bin Ibrahim

Penolong Setiausaha : En. Fakir Mohamed Omar Din

AJK              Dr. Yee Sye Foong

                    Cik Suthanthiradevi

                     Dr. Ambikavathi a/l Periasamy

                     Dr. Jenifer Wee Beng Neo

                     Dr. Tan Juat Ngoh

                      Tn. Hj. Aris Ng Abdullah

                       Tn. Hj. Yahya Panot

                        Tn. Hj. Fauzi Mat Daud

                         Pn. Hajjah Zabedah Hanam

Spesifikasi Tugas JawatanKuasa Penyelidikan dan Pembangunan

    1. Menghadiri setiap mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan Induk dan   menyempurnakan  tindakan susulan yang ditetapkan           dalam mesyuarat
    2. Menyelaras semua kerja penyelidikan yang dijalankan oleh mana-mana
        jabatan dan menjadi badan pemantauan dan penggerak penyelidik di
        maktab.
    3. Memberi atau memperolehi khidmat kepakaran bagi mana-mana
        jabatan/unit yang memerlukannya dalam menjalankan sebarang
        penyelidikan.
    4. Memastikan sekurang-kurang dua hasil kaji selidik utama disiapkan
        dalam setahun disamping penyelidikan yang telah dipilih oleh BPG.
        Penyelidikan tambahan tersebut dijalankan oleh jabatan mengikut giliran
    5. Menyediakan senarai giliran jabatan menjalankan penyelidikan
    6. Mengumpul dan merekodkan butir-butir penting hasil penyelidikan yang
        dijalankan oleh pensyarah dan pelajar
    7. Mengumpul dan mengedarkan hasil kjian untuk makluman staf akedemik
        MPT
    8. Mengendalikan latihan penyelidikan dengan kerjasama dari unit LKS
        untuk mendedahkan kepada para pensyarah kaedah penyelidikan dari
        masa ke masa.

                     Menu Utama   Jurnal   Aktiviti   Tajuk Kajian    Seminar    Buletin    Pautan Lain