Make your own free website on Tripod.com

Menu Utama    Struktur Organisasi   Tajuk Kajian   Jurnal   Seminar    Buletin    Pautan Lain

AKTIVITI

Tahun 2002
Tahun 2001

AKTIVITI TAHUN 2002

 

Bil

Aktiviti  Pemantauan Penyelidikan

Tarikh

Catatan/Tindakan

1

Pembentangan cadangan penyelidikan setiap jabatan/Unit

 Minggu akhir Januari

KJ/KU

2

Pembentangan metodologi penyelidikan setiap jabatan

Awal Mac

Bengkel Penulisan

3

Pembentangan analisis data penyelidikan

Jun

KJ/KU

4

Pembentangan laporan penyelidikan

Ogos

KJ/KU

 

 

Bil

Aktiviti Penyelidikan Teknikal

Tarikh /Siap

1

Mesyuarat menentukan tajuk penyelidikan

Minggu akhir Januari

2

Kertas cadangan penyelidikan

Minggu kedua Febuari

3

Mengumpul data

Febuari – Mei

4

Laporan

Ogos

5

Pembentangan di Seminar Teknologi

Akhir Ogos

 

Bil

Seminar Penyelidikan Teknikal

Tarikh

1

Mesyuarat Jawatan Kuasa Seminar

April

2

Surat kebenaran Bahagian Pendidikan Guru

April

3

Surat Pelawaan Kertas Kerja

Mei

 

Bil

Kursus Penyelidikan

Tarikh

1

Kursus penulisan kertas  cadangan

Mac

2

Kursus Penyelidikan Tindakan

April

3

Metod dan Teknik Analisa Data Kualitataif

Julai

 

Bil

Aktiviti luar maktab

Tarikh

1

Aktiviti Program Khidmat Komuniti Sekolah

Siap April

2

Pembinaan perisian

Februari/Mac

 

Bil

Penerbitan

Tarikh

Catatan

1

Teknokrat

September

AJK Penerbitan

2

Buliten

Setiap bulan

AJK Penerbitan

3

Laman Web Penyelidikan

Mac

AJK  Penyelidikan

 

 

                                                                                                                                            Kembali ke atas
 

                             

AKTIVITI TAHUN 2001

 

Bil Tarikh/Masa/Kekerapan Akitiviti
 1. Awal tahun Penulisan Buku Panduan Penyelidikan
Penulisan Manual Kerja UrusetiaR & D 
 2. 2 kali setahun Kursus peningkatan 
       i.   Dalaman 
       ii.  Luar seperti dari INTAN dan IAB 
 3. Minggu 2 Feb 1 kali se Semester Pembentangan
       i.  Proposal setiap Jabatan 
       ii. Dapatan Kajian 
 4. Bila perlu Rundingcara penyelidikan
 5. 1 terbitan se semester Buletin
 6. 1 terbitan setahun  Jurnal
 7. Dari semasa ke semasa Mengemaskini Laman Web penyelidikan
 8. Ogos 2001 Seminar
 9. Bila diminta Penyertaan Seminar Penyelidikan
       i.  Sebagai pembentang 
       ii. Sebagai peserta 
10. Minggu akhir Januari Penyediaan Proposal kajian 2001
11. Minggu Kedua Januari Perancangan dan belanjawanR & D setiap jabatan
12. Bila Perlu
Berterusan
Mesyuarat Rasmi
Perbincangan 

                                                                                                                                            Kembali ke atas