Make your own free website on Tripod.com

Tajuk-tajuk Dalam Jurnal TEKNOKRAT II

Tahun 2002
Tahun 2001
Tahun 2000

Tahun 1999
 

TAHUN 2002

   Bil. 

 Tajuk

1.

Pngajaran al-Quran berbantukan komputer di Maktab Perguruan Teknik  Zakaria Ahmad

2.

Kajian kes: Persepsi guru pelatih terhadap pengajaran pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Teknik  Salimah Mohammad Ali, Yahya Panot, Zamzam Abdul Rashid, Sabariah Ibrahim, Jennifer Wee Beng Neo, Syed Nokman Syed Abu Bakar

3.

Modul Jejak Maklumat

Kamsiah bt. Abdul Rashid dan Norma bt. Abdul Rahman

4.

Punca kelemahan dalam pengajaran daripada perspektif guru

Lee Ley Hua, Yee Sye Foong dan Abdul Razak Bin Ibrahim

5.

Percampuran kod dalam Bahasa Melayu

Suthanthiradevi a/p J.N.J. Money

6.

Penggunaan Internet dalam penyelidikan

Azriy Hj. Abdullah

7.

Tackling environmental challenges through education

Ambikavathi Periasamy

 


TAHUN  2001

   Bil. 

 Tajuk

1.

Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid IndiaSuthanthiradevi A/P J.N.J.Money

2.

Reading Habits of English Studies Optionists of Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Gan Say Eng,

3.

Kesan Program Latihan Kecergasan Fizikal Terhadap Kecergasan Pelajar Kursus Diploma Perguruan Malaysia Minor Pendidikan Jasmani. Lee Ley Hua

4.

Persepsi Guru Pelatih KDPM Terhadap Perlaksanaan Program Pendidikan Luar. Maznah Hassan

5.

Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Chin Yoon Poh, Ab Rahman b Darus, Tan Teck Seng & Sanmuga Sundaram

6.

Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Prinsip Akaun Yang Berkesan.   Zubedah Hanam bte. Mohd. Thani, Rusmina bte. Ismail dan Faizah bte. Ghazali

7.

Tinjauan Tahap Kemahiran Guru-Guru Pelatih Kursus Diploma Perguruan Malaysia Dalam Menghasilkan Aktiviti Atau Lembaran Kerja Bagi Program Pemulihan Atau Pengayaan. Fazidah bte Jonid, Haliza bte Hamzah & Lee  Lay Hwa


 

TAHUN  2000

Bil..

Tajuk


 1.


Satu Tinjauan Kesilapan Murid Dalam Penyelesaian Masalah Operasi Bahagi Di Dua Buah Sekolah.
Oleh;   SAFINAZ BT. M. ANNUAR, NELLIE GAN HONG SUAN & OON BOEY LAY

 2.

A Catastrophe Theory Approach to Stagewise Development.
By  YEE SYE FOONG, PhD

 3.

Prosedur 3P: Satu Alternatif Bagi Membantu Murid-Murid Menghadapi Masalah Membaca Khasnya Pada Peringkat Awal Kanak-Kanak. 
Oleh; SUTHANTHIRADEVI A/P J.N.J. MONEY

  4.

Social Interaction In Implementation Of The Primary School Science Curriculum
By TAN JUAT NGOH, PhD

 5.

Keberkesanan Komponen Aktiviti Kokurikulum (AK) Dalam Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) Di Maktab Perguruan Sekitar Kuala Lumpur : Suatu Kajian Awal 
Oleh ; HJ.  MOHAMMAD BIN HJ. IKHSAN

 6.

Kemahiran Keibubapaan Dalam Aspek Penjagaan Remaja. 
Oleh: Ramlan Hj Hamzah

 

 TAHUN  1999

 

 Bil.

Tajuk

1. 

Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penyeliaan Guru Pembimbing Sekolah dan Pensyarah Maktab Semasa Praktikum : Satu Kajian Kes
Oleh: Kalwant Kaur, Zainon Bt. Esa, Khalip B. hamzah, Rashidah Bte Abdul Rahim dan Nihayatul Husna Bt. Mohd. Salleh.

  2.

Belajar Matematik Seronok.  Oleh: Oon Boey Lay.

  3.

Penguasaan Komunikasi Lisan di kalangan Guru-guru Pelatih KPLD. Satu Tinjauan di Maktab Perguruan Teknik
Oleh: Rahmah Bt. Idris

  4.

Persepsi Guru-guru Ekonomi Rumah Tangga terhadap Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga di Sekolah Menengah Akademik
Oleh: Kamsiah Ab. Rashid dan semua pensyarah Jabatan ERT.

  5.

Laporan Bengkel Pedagogi - Kesedaran Metakognitif Membina Strategi Pemahaman Membaca. 
Oleh: Datin Hjh. Siti Aminah Bt. Hj. Yusof.

  6.

Persepsi Staf Akademik Maktab Perguruan Teknik terhadap Pelaksanaan Penilaian Prestasi di bawah Skim Saraan Baru
Oleh: Faizah bt Md. Ghazali, Fakir Mohd B. Omar Din, Khir Johari b. Mohd. Ali, Rusmina bt. Ismail dan Zubedah Hanam Bt. Mohd. Thani.

  7.

Factors Associated with Mathematics Anxiety
Oleh: Dr. Marzita Bt. Puteh.

                                  * Bahan kajian akan dimuat naik kemudian. Sila hubungi MPTKL untuk
                                     mendapatkan satu salinan jurnal tersebut.

                           Menu Utama   Struktur Organisasi    Aktiviti   Tajuk Kajian    Seminar    Buletin    Pautan Lain